اخبار کلوب

نخستین سمپوزیوم بین المللی صادرات فرش ماشینی ایران

آقای دکتر دیاری استاد دانشگاه در این نشست گفت: صنعت فرش ماشینی ایران طی یک سال 200 تا 300 میلیون دلار صادرات دارد و این در حالی است که 500 تا 600 میلیون دلار حجم واردات این صنعت بوده است. این بدین معنا است که صنعت فرش ماشینی 300 میلیون دلار ارزبری دارد و تراز تجارت آن منفی است. صادرات شاهکلید توسعه صنعت فرش ماشینی در ایرانی است. ما باید صادرات خود را به یک میلیارد دلار برسانیم. در زمان حاضر بسیاری از کارخانجات ما با ظرفیت پایین تولید میکنند. در نتیجه ما میتوانیم با به کارگیری ظرفیت خالی تولید میتوانیم تولید را 50 میلیون متر مکعب افزایش دهیم. ضمن اینکه فرش ایران در دنیا خوشنام است و میتوانیم از خوشنامی فرش دستباف استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی ماشین آلات تولیدی نیز بالا است، گفت: کیفیت فرش ایران نیز در دنیا حرف برای گرفتن دارد. نکته دیگر این است که بازار داخلی کشور ما اشباع شده و اگر تولیدکنندگان تا سال 1404 نتوانند بیش از 50 درصد برسانند به مرور از صحنه بازار حذف خواهند شد. از جمله مشکلات صادرات فرش ماشینی میتوان به روابط ضعیف بینالمللی در سطح کلان، مشکل نقل و انتقال مالی، بانکی و بیمهای، ناآگاهی شرکتهای تولیدی از اصول صادرات و کوچک بودن شرکتهای تولیدی است.

: 64 - : 1401/03/30 - : 721
1401/03/30