اخبار کلوب

گزارش ششمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی ایران

در ششمین همایش فرش ماشینی که با حضور تولیدکنندگان و مسئولین دولتی و یادگار مرحوم تفضلی در سالن غیاثالدین جمشید کاشانی دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد به ابتکار اتاق بازرگانی و سرای نوآوری فرش ماشینی این دانشگاه از تمبر یادبود مرحوم ارباب حسن تفضلی – پدر صنعت نساجی ایران – رونمایی شد.

در این مراسم رئیس اتاق بازرگانی یادآور شد: تفضلی همواره در دل مردمان این سرزمین زنده است و مردمان این سرزمین زحمات این بزرگمرد صنعت نساجی را از یاد نخواهند برد.

دختر مرحوم تفضلی که در رونمایی از این تمبر یادبود شرکت کرد ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان این مراسم گفت: پدر من بیش از 70 سال از عمر خود را صرف صنعت نساجی منطقه و کشور کرد و از بیابان بی آب و علف کارگاهها تولیدی بنا کرد تا اشتغال فرزندان این سرزمین را فراهم نماید و به همین خاطر است که همواره از ایشان به نیکی یاد میشود ولی از مسئولین شهرستان انتظار میرفت محل کار مرحوم را که به نماد فرهنگی و تاریخی شهر و منطقه تبدیل شده است حفظ کرده و به دست آیندگان بسپارند.

: 63 - : 1401/03/30 - : 1183
1401/03/30