مدارک لازم جهت صدور پروانه استاندارد

به اطلاع میرساند بعد از ورود با نام کاربری واحد تولیدی به سامانه نظارت براجرای استانداری(سینا)نسبت به ثبت درخواست الکترونیکی جهت صدور پروانه استاندارد فرآورده مورد نظر اقدام گردد، و مدارک مشروحه ذیل مهر و امضا شده ارائه شود.


*** درصورت نداشتن نام کاربری واحد تولیدی اینجا کلیک نمایید.***

مرحله اول)

مرحله دوم)

مرحله سوم)